Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Nedokončená budova Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na Štúrovej ulici sa zmení na kreatívne centrum

11. 3. 2021  |  19:50

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre zmení časť svojich priestorov na konci Štúrovej ulice na kreatívne centrum. V súčasnosti hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie nedokončenej a neskolaudovanej budovy.

Predpokladaná hodnota zákazky bola pre účely verejného obstarávania vyčíslená na takmer 4,2 milióna eur. Univerzita získala na kreatívne centrum nenávratný finančný príspevok takmer 5,9 milióna eur.

ŠPECIÁLNE ODVETVIA

Univerzitné kreatívne centrum má byť zamerané na špeciálne odvetvia kreatívneho priemyslu, akými sú dizajn, architektúra a reklama.

Spu uniag kreativne centrum 1.jpg
Foto: www.uniag.sk

Bude jedným zo siete kreatívnych centier, ktoré na Slovensku vzniknú vďaka peniazom z eurofondov. Čiastku 15,5 milióna eur na vybudovanie ďalšieho kreatívneho centra získalo aj mesto Nitra, ktoré ich chce investovať hlavne do kompletnej obnovy štyroch objektov bývalých kasární.

PODPORA KULTÚRY A KREATIVITY

Spolu tak pôjde na podporu kultúry a kreativity do mesta pod Zoborom viac ako 21 miliónov eur. Spoločným cieľom plánovaných kreatívnych centier je zvýšenie zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Vzniknú po rekonštrukcii a modernizácii v už existujúcich budovách.

Prijímatelia nenávratného finančného príspevku môžu po podpise zmlúv čerpať prvé peniaze už v tomto roku. Kreatívne centrá musia mať dokončené a peniaze vyčerpané v roku 2023.

Spu uniag kreativne centrum 2.jpg
zdroj:Bratislava deň 11.3.2021
Späť na Stavebníctvo aktuálne