Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Nová hala v logistickom parku prinesie stovky pracovných miest

26. 8. 2020  |  13:33

Developerská spoločnosť Mountpark Logistics uvádza jej potenciál na 300 nových pracovných miest.

Ako uviedol riaditeľ spoločnosti pre strednú Európu Mario Sander, objekt bol navrhnutý v štandardoch medzinárodnej certifikácie zelených a udržateľných budov BREEAM na úrovni veľmi dobre. Jej dokončenie je naplánované na prvý štvrťrok 2021.

Mountpark Sereď patrí k distribučným uzlom západného Slovenska, už v minulosti pritiahol spoločnosť Amazon, ktorá tam na 60.000 m2 prevádzkuje reverzné logistické centrum.

Spoločnosť Mountpark získala stavebné povolenie na ďalších 125-tisíc m2, čo umožňuje postaviť haly pre nových klientov veľmi flexibilne v priebehu krátkeho času.

zdroj:dobrenoviny.sk 26.8.2020

 

Späť na Stavebníctvo aktuálne