Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Nová metóda inštalácie šindľov na nízke sklony bez klincov!

19. 7. 2022  |  20:19

Šindle IKO sa môžu nalepiť na „Armourbase Thermo Adhesive - ATAD“, ktorého spodná vrstva sa tepelne aktivuje natavením vrchnej vrstvy horákom, do ktorej sa vkladajú šindle bez použitia klincov!

IKO ATAD je termolepivá hydroizolačná membrána vyrobená z bitúmenu a špeciálnych syntetických polymérov. Lepidlo na vrchnej vrstve membrány sa aktivuje plameňom horáku, čo zabezpečí veľmi silnú priľnavosť bitúmenových šindľov.

Tepelne aktivovaná zlúčenina spodnej strany zas zabezpečí silné spojenie s dreveným podkladom. Nahrieva/natavuje sa iba vrchná strana ATAD. Vďaka rýchlemu prestupu tepla sa okamžite nalepí na drevený/betónový podklad. Šindle sa len položia a nalepia na roztavenú vrchnú stranu membrány.

Zdroj: IKO Sales

Následná inštalácia šindľov je podobná bežnej inštalácii, ktorá začína štartovacím radom. V prípade potreby viete polohu šindľa korigovať. Pokračuje sa zahrievaním časti membrány tesne nad aplikovaným šindľom. Šindle v tomto prípade zabezpečujú iba estetické hľadisko, hydroizoláciu zabezpečuje termoaktívna membrána.

Pri tejto aplikácii sa klince nepouživajú. Membrána ATAD zabezpečí úplné a jednoliate priľnutie medzi betónovým /dreveným podkladom a bitúmenovými šindľami. Hrebene a nárožia sú už prekryte šindľami. Preto je potrebné na tieto miesta opätovne nataviť 30 cm široký pás z ATAD, ktorý nalepíme/natavíme na posledné rady šindľov a z vrchu pokladáme pripravené hrebenáče a nárožia.

Zdroj: IKO Sales

Aplikácia natavením pomocou ATAD je progresívna metóda, ktorá je schopná vyriešiť špecifické detaily/aplikácie na strechy s nízkym sklonom od 4°! Metóda je veľmi jednoduchá a zároveň rýchla, ale je možné ju aplikovať do max. 45 °.

zdroj:bratislava deň 15.6.2022 

Späť na Stavebníctvo aktuálne