Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Nové kultúrne centrum vznikne v priestoroch Filozofickej fakulty

9. 4. 2019  |  07:02

Za myšlienkou vytvorenia centra je občianske združenie Univerzál, ktoré v spolupráci s FiF UK pripravuje rekonštrukciu objektu. Plánujú v ňom zriadiť intelektuálnu dielňu, všestranný kultúrny priestor, v ktorom sa budú slobodne stretávať a diskutovať študenti, profesori i široká verejnosť.

Vznikne v ňom scéna pre študentské divadlá, rôzne kultúrne produkcie a bude tiež platformou pre silnejší hlas akademickej komunity vo verejnej diskusii. Náklady na rekonštrukcia budú približne 200-tisíc eur.

Kedysi stajňa pre kone – čoskoro intelektuálna dielňa

Objekt v priestoroch fakulty chátral asi 100 rokov. Pôvodne slúžil ako stajňa pre kone dôstojníkov, v súčasnosti sa využíva ako sklad. Cieľom občianskeho združenia je premeniť ho na slobodný priestor pre kultúru, umenie a vedu.

„V roku 2021 si Filozofická fakulta Univerzity Komenského a s ňou celé Slovensko pripomenie 100. výročie svojho vzniku. Vznik centra Universaal bude tým najkrajším darom pre študentov, pre budúcnosť filozofickej akadémie v našom hlavnom meste,“ uviedol Fedor Blaščák, správca občianskeho združenia Univerzál. Združenie Univerzál založila skupina absolventov, študentov a pedagógov fakulty.

Stavbu postavili v rokoch 1911 – 1913 podľa plánov viedenského vojenského stavebného inžiniera Josefa Rittnera ako sídlo veliteľstva 5. rakúsko-uhorského cisárskeho armádneho zboru. V roku 1958 budova prešla do vlastníctva Univerzity Komenského a stala sa trvalým sídlom Filozofickej fakulty.

univerzita-komenskeho1 

zdroj:Bratislava Deň.sk 9.4.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne