Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Okrem nových bytov aj kancelárie,Pri NBS chystajú projekt Florian Offices

11. 3. 2019  |  16:01

S novou kancelárskou budovou v Starom Meste sa počíta medzi ulicami Školská, Radlinského a Imricha Karvaša. V území s hustou zástavbou je v susedstve napríklad objekt hotela Saffron, oproti sa nachádza Slovenská technická univerzita.

Na riešenom pozemku s rozlohou 4 600 štvorcových metrov sa v súčasnosti nachádzajú stromy, parkovacia plocha s asi 40 miestami a menšie stavby. Jedna z nich je objekt s pamiatkovou hodnotou. Podľa investora súhlasil pamiatkový úrad s jeho odstránením, rozhodnutie vydal vlani v novembri.

Obchody po celom obvode

Spoločnosť Florian Offices na pozemku navrhuje polyfunkčný komplex so šiestimi nadzemnými podlažiami, s vloženým podlažím v parteri – mezanínom a trojpodlažnou podzemnou garážovou časťou s 270 parkovacími miestami.

Objekt je stvárnený jednoduchou, v pôdorysnej polohe v nárožiach jemne zakrivenou, solitérnou hmotou, čo má umocniť jeho celkový elegantný obrys.

V parteri je hmota budovy v rozsahu prvého – druhého nadzemného podlažia mierne vystúpená južným a juhovýchodným smerom (k ulici Radlinského), v časti hmoty i k ulici Školská. „Navrhovaná úprava hmoty a fasády k ulici Školská predstavuje pripomienku k staršej pôvodnej zástavbe v ulici,“ uvádza investor.

V nadzemnej časti vznikne podlahová plocha takmer 13 200 štvorcových metrov. Predpokladaná kapacita – počet zamestnancov v budove je 1 037.

V parteri sa bude nachádzať občianska vybavenosť, teda obchody a služby, ktoré budú prístupné po celom obvode budovy z priľahlých ulíc.

Mezanínové podlažie prístupné z prízemia vizuálne zasahuje do priestoru vstupnej haly a recepcie, čím sa vytvára viacúrovňový veľkorysý vzdušný priestor. Typické kancelárske podlažie je obslúžené dvoma jadrami, v ktorých sú spolu navrhnuté štyri výťahy.

Fasády sú v parteri presklené po celej výške podlažia, dovoľujúce vizuálne prepojenie exteriéru s vnútornými priestormi vstupnej haly aj s prevádzkami obchodov a služieb. Fasády kancelárskych podlaží sú stvárnené kombináciou plných a presklených plôch.

V riešenom návrhu dokumentácia predpokladá pešie vstupy do budovy z ulíc Imricha Karvaša, Radlinského a Školská. Vjazd do podzemných garáží objektu je navrhovaný zo Školskej s následným odvedením dopravy do ulíc Radlinského a Školská (Vazovova).

Projekt pripravila Penta

Florian Offices chcú začať stavať v októbri tohto roka, reálny termín bude závisieť od získania potrebných povolení. Predpokladaná dĺžka výstavby sú tri roky.

V projekte administratívnej budovy investor píše, že je súčasťou širšieho stavebného zámeru v území. Príslušnosť k regulačnému bloku tu vyžaduje podiel funkcie občianskej vybavenosti minimálne 70 percent. Zostávajúca časť bloku je využitá funkciou bývania, kde spoločnosť Dreamer predstavila už skôr zámer postaviť vyše 200 bytov v projekte Fazuľová.

Spoločnosti Florian Offices a Dreamer, ktorým patria pozemky pod budúcou kancelárskou budovou a rezidenčným projektom, sú personálne prepojené. Dreamer vlastní Pavel Petrík, bývalý investičný manažér Penta Investments, ktorý v skupine pôsobil do roku 2010. Majiteľom Florian Offices je eseročka Skygen, ktorá zas patrí Ľudmile Petríkovej.

Územie sa už v minulosti spájalo s plánmi Penta Real Estate, skupina však oficiálne hovorí, že nejde o jej projekt. Hovorca developera Gabriel Tóth rovnako ako v prípade rezidenčného projektu Fazuľová uviedol, že aj v tomto prípade pripravovali projektovú dokumentáciu k povoleniam.

florian_vizualizacia1 

zdroj:reality trend 11.3.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne