Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Oprava Císařských lázní ve Varech přijde na téměř půl miliardy korun

10. 7. 2019  |  09:36

Nejnižší nabídkovou cenou se bude řídit výběr společnosti, která opraví Císařské lázně. Zadávací řízení už schválila krajská rada, a to formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu.

Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové je vyhlášení veřejné zakázky velmi významným krokem.

„Výrazně se jím posuneme k zahájení kompletní rekonstrukce Císařských lázní,“ uvedla. Zároveň připomněla, že tato národní kulturní památka už osmnáct let chátrá a čeká na opravu.

„Zatím se nikomu nepodařilo začít s celkovou obnovou budovy. Naši předchůdci totiž většinou plánovali velké zásahy do objektu, proto nikdy nezískali souhlasné stanovisko orgánů památkové péče,“ doplnila hejtmanka.

Na malbách v Zanderově sále v Císařských lázních jsou vyobrazeny postavy...Na malbách v Zanderově sále v Císařských lázních jsou vyobrazeny postavy...

Na malbách v Zanderově sále v Císařských lázních jsou vyobrazeny postavy...Památkáři nepřipustí úpravu Zanderova sálu v Císařských lázních pro koncerty...

Nynější vedení kraje chce opravit Císařské lázně tak, aby nezasahovalo do jejich podoby. Lhůtu pro podávání nabídek stanovilo na 45 dní. Zadávací dokumentaci kraj poslal ke kontrole ministerstvu kultury, které na opravu uvolní 250 milionů korun. V rozpočtovém výhledu kraje je na rekonstrukci 200 milionů korun, Karlovy Vary pošlou 100 milionů.

Kraj nechal provést stavebně technický průzkum Císařských lázní a podle hejtmanky bude pečlivě kontrolovat průběh i financování stavebních prací.

Stav budovy si vyžádá sanaci spodní části, aby už nedocházelo k dalšímu poškozování základových konstrukcí, přízemí a vzlínání vlhkosti. V maximální možné míře mají být zachované a zrestaurované původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby.

Záměr počítá také s obnovou interiérů včetně dřevěných prvků, jako jsou obložení, dveřní a okenní výplně. V případě fasády je v plánu oprava omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a dekorativních prvků. Střechu čeká výměna krytiny, repase klempířských a pasířských dekorativních prvků.

Koncertní sál

Samostatnou akci v Císařských lázních zvažují Karlovy Vary. Bývalé zastupitelstvo rozhodlo, že město do atria vestaví koncertní sál pro Karlovarský symfonický orchestr. Předběžné odhady činily 150 milionů korun. Současné vedení radnice kvůli tomu zadalo vypracování ověřovací studie. Ta má zjistit, zda je plán vůbec možný.

„Studie by měla být dokončená do poloviny července. Jak mám informaci od paní hejtmanky, tak s opravou Císařských lázní by se mělo začít na podzim, se zadávací dokumentací se teprve seznámím,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Pokud by podle ní studie ukázala, že zvažovaný sál není pro orchestr vhodný, využíval by se jako víceúčelový. „Myslíme, že by to mohlo městu i trochu pomoci, protože takový sál tady chybí,“ doplnila primátorka.

Festivalový klub Kaiser

Atrium Císařských lázní ožívá zejména během filmového festivalu. V jeho posledních ročnících se z něj stal klub Kaiser. Výkonný ředitel přehlídky Kryštof Mucha byl společně s kolegy přizvaný k diskusi ohledně využití prostoru. Jejich hlas považuje za poradní.

„Myslím si, že zasahovat do toho domu tak, aby se tam stavěl prostor pro symfonický orchestr, je podle mě strašně drahé a i nebezpečné. Je škoda, připravit se o tak unikátní prostor, který se dá využít pro tisíce jiných věcí během celého roku,“ řekl Kryštof Mucha. Zároveň dodal, že v Karlových Varech se může odehrávat spousta mimořádných jednorázových akcí, a to právě v Císařských lázních.

lazne 

zdroj:Idnes.cz 10.7.2019 

Späť na Stavebníctvo aktuálne