Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pár kilometrov od Bratislavy chystajú nové rekreačné stredisko

5. 12. 2018  |  17:58

Komplex má vyrásť vo východnej časti Lozorna na pozemkoch, ktoré sú v priamej nadväznosti na severnú časť vodnej nádrže Lozorno. Podľa zámeru, ktorý investor predložil úradom, sú pozemky nevyužívané a zarastené náletovou zeleňou.

Dvadsiatka domov

Stavať by sa malo na pozemkoch s rozlohou 27 022 štvorcových metrov. Zámer predpokladá variantné riešenie celého komplexu. Prvý počíta s vybudovaním 21 samostatne stojacích objektových jednotiek slúžiacich každodenným športovo-relaxačným a oddychovým účelom.

Rekreačné domy by mali byť murované. Celkovo je pritom navrhnutých päť typov rekreačných domov, ktoré sú buď dvojpodlažné, alebo jednopodlažné s ďalším ustúpeným podlažím. Až 55 percent z celkovej plochy projektu má zabrať zeleň a sadové úpravy.

Druhý variant predpokladá vybudovanie 23 rekreačných domov, ktoré oproti prvej možnosti počítajú s redukciou športových plôch. Kým v prvom prípade počíta investor so 63 parkovacími miestami, v druhom ich je o šesť viac.

Už v tento rok

Súčasťou komplexu majú byť viacúčelové ihriská (napríklad pre basketbal, volejbal, hádzanú či futbal) i tenisové kurty. Investor uvádza, že športové ihriská aj objekty majú vydané právoplatné rozhodnutia o umiestnení stavby.

„Hlavnými dôvodmi vybudovania športovo-rekreačného areálu v Lozorne je výhodná poloha v blízkosti hlavného mesta, blízke spojenie s okolitou prírodou, možnosťou oddychu a relaxu v blízkosti vodnej nádrže,“ píše sa v zámere.

Podľa investora by sa so stavebnými prácami malo začať už tento rok po tom, čo projekt získa všetky potrebné povolenia. Komplex by mal byť hotový do dvoch rokov od začiatku prác. Rozpočet vyčíslil predkladateľ na 1,8 milióna eur. Zámer predložila úradom fyzická osoba, ktorá doteraz nebola nijako mediálne známa.

relax-lozorno-3 

relax-lozorno2 

Späť na Stavebníctvo aktuálne