Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Partizánske chce zabezpečiť miliónovú obnovu námestia a parku

19. 7. 2022  |  20:51

Investícia počíta s rekonštrukciou komunikácie a chodníkov lemujúcich Park J. A. Baťu v severnej časti - na Jesenského ulici, severnej vetvy Námestia SNP a Nábrežnej ulice

Samospráva Partizánskeho plánuje zabezpečiť obnovu Námestia SNP a Parku J. A. Baťu. Investíciu odhadla na viac ako 1,2 milióna eur a nadväzuje na zbúranie výškovej budovy a architektonickú súťaž.

Cesty aj chodníky

,,Investícia počíta s rekonštrukciou komunikácie a chodníkov lemujúcich Park J. A. Baťu v severnej časti - na Jesenského ulici, severnej vetvy Námestia SNP a Nábrežnej ulice," konkretizovala radnica v oznámení, ktoré zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Po zrekonštruovaní komunikácií a chodníkov sa podľa nej zvýši bezpečnosť, plynulosť i komfort pre všetkých účastníkov cestnej premávky v území.

Miliónové náklady

,,Ide o dĺžku približne jeden kilometer s tým, že ideme aj do konštrukčných vrstiev vozovky, podložia a rekonštrukcia sa dotkne aj chodníkov. Čaká nás aj cyklochodník v tejto časti mesta v dĺžke jeden kilometer a ďalšie úpravy parku," konkretizoval pred časom primátor Jozef Božik. Projekt počíta i s odvodnením jednotlivých komunikácií a chodníkov a výmenou osvetlenia v priestore komunikácie okolo parku.

Náklady na rekonštrukciu radnica odhadla na 1 271 284,34 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ako kritérium na výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Na obnovu námestia a parku vyčlenila samospráva v tohtoročnom rozpočte mesta sumu 1,8 milióna eur.

zdroj:bratislava deň.sk 21.6.2022 

 

Späť na Stavebníctvo aktuálne