Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Petržalský Zrkadlový háj chcú obnoviť. Spolu s architektami hľadajú riešenia

6. 5. 2021  |  15:17

Po desiatkach rokoch služby si fyzicky opotrebované kultúrne stánky na Slovensku, často v majetku samospráv, žiadajú opravy a renovácie

Dom kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke je známy aj mimo hlavného mesta najmä ako dejisko hodnotných koncertov a podujatí. Okrem toho poskytuje rôzne služby na poli kultúry miestnym obyvateľom. Objekt, ktorý sa architektonicky hlási k 80. rokom, odovzdali do prevádzky v roku 1992. Medzi odborníkmi je známy originálnou fasádou aj vnútorným zariadením. Dnes si však vyžaduje dôkladnú obnovu.

Otázka zateplenia

Proces, ako to zabezpečiť a zladiť súčasné požiadavky na energetiku budovy s rešpektom k autorským právam architektov pôvodného projektu, riešia v rozpočtovej organizácii Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP). K tomu pribúda ďalšia okolnosť – efektívne vynaloženie verejných prostriedkov.

zdroj:Reality trend 6.5.2021 

Späť na Stavebníctvo aktuálne