Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pod Pustým hradom

10. 1. 2018  |  20:39

Projekt

Základnou ideou návrhu je prepojenie jestvujúcej zástavby s novovznikajúcou zástavbou bytových domov. Osadenie jednotlivých bytových domov do prostredia a orientácia bytov na slnečné svetové strany a prírodu, dáva lokalite všetky predpoklady pre kvalitné bývanie v širšom centre mesta.

Návrh projektu vychádza z architektúry minimalizmu s cieľom vytvoriť čisté, prehľadné a funkčné dielo s nadštandardnou intimitou a dôrazom na duševnú hygienu obyvateľstva. Urbanizmus a architektonické riešenie vypracovala spoločnosť ESTING s.r.o. Realizačný projekt a Projekt pre stavebné povolenie je navrhnutý spoločnosťou STAVING PROJEKT s.r.o.

Projekt rešpektuje podmienky dané Územným plánom mesta Zvolen a dáva predpoklady pre rozvoj územia s prepojením na oddychové zóny mesta – lokalitu Pustého hradu, Červeného medokýša a samotné centrum mesta. Lokalita Pod Dráhy tvorí širšie centrum mesta, čo sa odráža na funkčnej náplni a architektonickom výraze navrhovaného areálu objektu. Domy sú osadené dynamicky v území, pričom rešpektujú jestvujúce terénne terasy a mestotvorný charakter zástavby lokality.

Základnou ideou návrhu je prepojenie jestvujúcej zástavby s novovznikajúcou zástavbou bytových domov a to nielen cez terénne schody, ale i bezbariérovo. Vďaka svojej strategickej polohe bude obytný komplex ľahko dostupný nielen z hlavných dopravných ťahov, ale aj pešími trasami po miestnych komunikáciách.

Bytové domy sú orientované na všetky svetové strany, pričom väčšina bytov je orientovaná na juh resp. východ – západ. Všetky objekty sú vybavené výťahmi, majú poštové schránky, komory na skladovanie predmetov, prípadne potravín, upratovaciu komoru, kočikáreň a priestory na ukladanie domového odpadu. V areáli sa nachádzajú parkovacie plochy pri každom z bytových domov, doplnené o garážové miesta priamo v objektoch na prízemí.

V areáli komplexu je vytvorený priestor pre osadenie lavičiek a detského ihriska a je osvetlený verejným osvetlením. Sadové úpravy rešpektujú okolitú zeleň a celkovo dotvárajú územie so zameraním sa na duševnú hygienu.

Osadenie jednotlivých bytových domov do prostredia a orientácia bytov na slnečné svetové strany a prírodu, dáva lokalite všetky predpoklady pre kvalitné bývanie v širšom centre mesta.

Kvalita

V bytovom komplexe Pod Pustým hradom sú použité kvalitné, ekologicky a zdravotne nezávadné materiály, ktoré dávajú predpoklad vysokej úrovne kvality a budúcej hospodárnosti pri dlhodobom užívaní.

Bytové domy sú zateplené minerálnou vlnou s tenkovrstvovou organickou omietkou tej najvyššej kvality. Na zateplenie sme použili systémové riešenie od firmy PCI (BASF) so špičkovými vlastnosťami. Zabezpečili sme tak dlhoročnú kvalitu pri čo najvyšších možných úsporách energií.

Okrem zateplenia budov tu zohráva svoju rolu aj použitie kvalitných 6 komorových plastových okien vyhotovených z nemeckých profilov REHAU, s izolačným 3 sklom a použitie hliníkových exteriérových dverí, všetko od tradičného slovenského výrobcu PLAST-MONT.

Budova bude zatriedená podľa prílohy č. 3 vyhlášky 364 / 2012 pre globálny ukazovateľ - Primárna energia a pre kategóriu budov „Bytové domy“ do energetickej triedy A1.

Pre zabezpečenie kvalitného, pohodlného a bezpečného bývania, sme v rámci areálu navrhlii chodníky, verejné osvetlenie, lavičky a detské ihrisko, aby sa aj Vaše ratolesti mali kde zahrať v bezpečnej zóne komplexu.

V komplexe bude plynová kotolňa s možnosťou regulovania teploty ohrevu pre každý bytový dom samostatne. Všetky byty sú vybavené diaľkovým odpočtom energií, pre vašu bezpečnosť a pohodlie.

Každý byt má prekrytý balkón, lodžiu alebo terasu nadštandardných rozmerov, navrhnutých tak, aby sa dali využiť nie len na sušenie prádla, ale aj posedenie s priateľmi alebo leňošenie v letných mesiacoch. Všetky sú orientované na slnečné strany, prevažne južnú, s výhľadom na lúku a les. Každý byt má vlastnú priestrannú pivnicu.

V neposlednom rade dbáme aj na kvalitu prevedenia stavebných prác. Pri výbere zhotoviteľov sme vsadili na tradičné a renomované spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti pozemného a cestného staviteľstva.

V dnešnej dobe je dôležité zabezpečiť udržateľný štandard kvalitného bývania nie len počas prvého roku od ukončenia stavby, ale aj počas nasledujúcich rokov jej užívania.

Pri výbere správy bytového komplexu budeme postupovať rovnako zodpovedne ako pri výbere dodávateľov stavebných prác. Bude to spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy bytových domov. Plánujeme pre Vás zabezpečiť ročné zúčtovanie zálohových platieb, upratovanie spoločných priestorov, všetky servisy, revízie a údržbu zelene a komunikácii počas celého roka.

Záleží nám na tom, aby ste sa cítili bezpečne, pohodlne a komfortne, pri čo najnižších nákladoch a užívali si kvalitné bývanie v peknom prostredí po dlhé roky.

h03 h10-nova

Zdroj: http://www.podpustymhradom.sk

Späť na Stavebníctvo aktuálne