Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pokles stavebnej produkcie sa v auguste prehĺbil

10. 10. 2020  |  08:17

Sektor stavebníctva vyprodukoval v auguste hodnotu 453,3 milióna eur, čo bolo o 93,3 milióna eur menej ako v auguste minulého roku. Približne 94 % produkcie realizovali stavebné firmy na Slovensku.

Vývoj tuzemskej stavebnej produkcie nepotvrdil júlový optimistický trend znižovania prepadu sektora voči roku 2019, ale, naopak, prepad sa v auguste prehĺbil. Nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií zaznamenala medziročný pokles o 20,2 % (tvorila približne dve tretiny tuzemskej produkcie). Približne rovnaký prepad, o 18,8 %, zaznamenala produkcia v druhej zložke stavebnej produkcie - v opravách a údržbe.

Z hľadiska výrobného zamerania sa zdynamizoval pokles prác na výstavbe budov, v auguste ich objem bol medziročne nižší o 19,6 % (v júli bol pokles len o 9,1 %). Výkony na inžinierskych stavbách v SR zaostávali za vlaňajškom o 19,2 %.

Pokles sa dotkol aj stavebných prác v zahraničí, firmy v auguste realizovali produkciu nižšiu o 14 %.

V súhrne za osem mesiacov roku 2020 stavebná produkcia zmazala nárast zo začiatku roka a sektor je naďalej zasiahnutý krízou. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa stavebná produkcia prepadla o 10 % pri objeme produkcie 3,2 miliardy eur, čo je takmer o 300 miliónov eur menej ako minulý rok. Objem realizovaných prác v tuzemsku bol nižší ako vlani za rovnaké obdobie o 11,1 %. Rast si zatiaľ udržala produkcia v zahraničí, medziročne bola vyššia o 5,9 %.

zdroj:Bratislava deň.sk 10.10.2020

Späť na Stavebníctvo aktuálne