Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Postavia za milióny novú športovú halu, mesto vyhlásilo súťaž

10. 7. 2019  |  09:01

O pripravovanej architektonickej súťaži informoval primátor Trnavy Peter Bročka zhruba pred dvomi mesiacmi. Mesto ju vyhlásilo v utorok.

Nová športová hala vznikne na mieste tej súčasnej, ktorú pred desaťročiami stavali „polodobrovoľníckym“ spôsobom. V minulosti prešla čiastočnou rekonštrukciou, no nároky podľa dnešných kritérií už nespĺňa.

Chcú inovatívne a ekologické riešenia

„Zámerom mesta je návrh a realizácia novej športovej haly celomestského až regionálneho významu,“ informovala trnavská radnica ešte v máji.

Aktuálne sa už ateliéry môžu hlásiť do súťaže. Prihlášky môžu architekti podávať do 30. augusta, súťažné návrhy bude potrebné odovzdať začiatkom októbra. Na 11. novembra avizuje mesto vyhlásenie víťazov. V jednokolovej súťaži je pre najlepšiu prácu pripravená odmena 12-tisíc eur, predpokladaná hodnota zákazky je 300-tisíc eur.

„Dôraz bude kladený na inovatívne a ekologické riešenia,“ informoval P. Bročka. Mesto v súťaži požaduje komplexný návrh areálu s objektom - viacúčelovou halou pre hádzanú, basketbal, futbal a florbal s normovanou výškou pre medzinárodné zápasy.

Hlavná hracia plocha bude doplnená o ďalšiu univerzálnu tréningovú plochu, univerzálnu telocvičňu pre bojové športy a gymnastiku, a tiež zázemie – šatne, hygienické zariadenia a skladové priestory.

„Hlavná hala musí byť využiteľná nielen pre účely športu, ale ja na koncerty a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Jej súčasťou musia byť aj VIP priestory a priestory pre televízne prenosy. Súčasťou zázemia budú priestory na poskytovanie občerstvenia (bufet, bar),“ informovalo tiež mesto.

Pri budovaní novej športovej haly počíta Trnava s nákladmi do 10 miliónov eur. Polovicu z tejto sumy má dať radnica zo svojho rozpočtu. Peniaze na to by si malo mesto požičať. „Naše úverové zaťaženie je nízke a infraštruktúra v žalostnom stave,“ povedal v júni P. Bročka.

O zvyšnom spolufinancovaní rokuje mesto s Trnavským samosprávnym krajom, ministerstvom školstva a Slovenským olympijským výborom.

Súťaží prebieha viac

V Trnave sa o rekonštrukcii športovej haly hovorilo už aj v minulosti, no v rozpočte sa na projekt prostriedky doteraz nevyčlenili.

Mesto aktuálne revitalizuje areál susedného športoviska Slávia, kde sa nachádzajú futbalové ihriská, atletická plocha, tenisové kurty či streetballové ihrisko. Momentálne tu vysadili nový trávnik na futbalovom ihrisku a pripravujú výstavbu ďalšieho s umelým povrchom.

Trnava získala prostriedky aj z balíka ministerstva školstva na budovanie športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021. Väčšinu z nich – 1,5 milióna – mesto použije na projekt modernizácie streleckého centra, kde pribudnú tribúny pre divákov, šatne, sociálne zariadenia, administratívne priestory a priestory na kondičnú prípravu a regeneráciu.

Čo sa týka architektonických súťaží, radnica nedávno vyhlásila aj ďalšiu – na podobu nevyužitej plochy v centre mesta pri synagóge, kde má vzniknúť parčík a verejný priestor nadväzujúci na tradíciu barokových záhrad. Pozemky pri Halenárskej ulici patria mestu a kraju, zadanie riešia orgány spoločne.

Na september P. Bročka avizoval spustenie architektonickej súťaže aj pre lokalitu Kočišské na okraji Trnavy. Nanovo sa má riešiť celé územie, v zóne má vzniknúť „zelené mesto“ so zázemím, uvoľnenejšou zástavbou rodinných domov v priestrannej zeleni, menšími bytovými domami – viladomami, občianskou vybavenosťou a veľkými parkovými plochami verejnej rekreačnej zelene.

sportova_hall_trnava zdroj:Reality trend 10.7.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne