Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Pracuje sa na budúcej podobe hlavného mesta, vyjadriť sa môžete aj vy

20. 9. 2021  |  07:35

Bratislava 2030 bude vychádzať z ročnej práce odborných pracovných skupín aj zo vstupov od verejnosti.

Obyvatelia Bratislavy môžu rozhodnúť o budúcej podobe hlavného mesta. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a hlavné mesto aktuálne vytvárajú strategický plán, ako by mala vyzerať Bratislava v roku 2030.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja do roku 2030 bude vychádzať z ročnej práce odborných pracovných skupín aj zo vstupov od verejnosti. Budúcnosť hlavného mesta tak môže ovplyvniť každý Bratislavčan,“ uviedla v tlačovej správe Annamária Ondrejková z MIB.

BUDÚCE PLÁNOVANIE

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pod názvom Bratislava 2030, ktorý sa tvorí na najbližších desať rokov, hovorí, akým smerom sa bude uberať rozvoj mesta a je základom budúceho koncepčného a strategického plánovania postaveného na dátach a analýzach.

Viac ako ročný proces prípravy zastrešuje MIB. Na tvorbe pracuje 125 odborníkov z mesta spolu s externými expertmi.

Títo všetci mesto podrobne poznajú a majú dobrú predstavu, čo treba v jeho budúcom smerovaní zmeniť. Dokument zjednotí kroky a projekty, ktoré pomôžu dosiahnuť vytýčené ciele,“ uviedol riaditeľ MIB Ján Mazúr.

PRACOVNÉ SKUPINY

Odborníci sú rozdelení do pracovných skupín podľa jednotlivých oblastí – životné prostredie, mobilita, rozvoj inštitúcií mesta, územný a mestský rozvoj, vzdelávanie, šport, ekonomický rozvoj a usporiadanie mesta, technická infraštruktúra, kultúra a sociálna oblasť.

Príprava Bratislava 2030 je postavená na dialógu mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú a pôsobia. Hlavným cieľom je pripraviť mesto na nové výzvy, ako sú klimatická kríza, zhoršujúca sa dostupnosť bývania či digitalizácia,“ vysvetlila Ondrejková.

V pracovných skupinách sú predstavitelia z verejného, súkromného, občianskeho sektora aj akademickej sféry. Ich výstupy budú spracované a odprezentované na Metropolitnom fóre, ktoré sa uskutoční 27. a 30. septembra formou verejného online streamu

ZAPOJENIE OBYVATEĽOV

Oproti minulosti majú obyvatelia možnosť zapojiť sa do príprav tohto dokumentu a ovplyvniť, ako bude Bratislava o pár rokov vyzerať.

Naším cieľom je zaangažovať obyvateľky a obyvateľov mesta do jeho rozvoja prostredníctvom nielen lepšieho zmapovania ich potrieb, ale aj ich zapojenia do tvorby riešení, ktoré budú následne zavádzané do praxe. Preto v tejto fáze oslovujeme verejnosť, aby prostredníctvom dotazníka vyjadrila svoj názor na budúce fungovanie hlavného mesta. Chceme zistiť, akú Bratislavu si ľudia želajú v roku 2030,“ doplnil Ján Mazúr.

VLASTNÉ NÁPADY

Dotazník, v ktorom môžu obyvatelia Bratislavy prispieť svojím nápadom, je uverejnený na tomto webe a ľudia ho môžu vyplniť do konca novembra.

Informácie o aktualitách pri tvorbe plánu pre Bratislava 2030 môže verejnosť získavať aj vďaka newsletteru, na ktorého odber sa dá prihlásiť na tomto webe.

Každý mesiac v newslettri odborníci priblížia kľúčové ciele pre jednotlivé oblasti.

zdroj:  Bratislavadeň.sk 20.9.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne