Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Projekt obnovy okolia jazera Rohlík prechádza do ďalšej fázy, zachová si prírodný charakter

23. 4. 2021  |  20:04

Jazero Rohlík v Ružinove si po plánovanej obnove zachová prírodný charakter. Hovorkyňa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) Marcela Glevická informuje o posune projektu obnovy ružinovského jazera do ďalšej fázy.

Názory verejnosti získané participatívnymi aktivitami sme v MIB vyhodnotili a zapracovali do odporúčaní pre architektov pripravujúcich konkrétne zmeny a úpravy,“ uviedla Glevická.

Oslovení respondenti chcú zachovať prírodný a oddychový charakter miesta a citlivými zásahmi zlepšiť vybavenosť mestského mobiliáru, prístupnosť jazera a stav zanedbaných povrchov a priestorov v okolí. Začiatok revitalizácie je naplánovaný na rok 2022.

MNOŽSTVO ZELENE

Jazero v pozadí ružinovskej polikliniky je obľúbeným miestom prechádzok obyvateľov mestskej časti. „Areál jazera čoskoro čaká obnova a počas prípravy jej zadania sme zbierali dáta a zisťovali názory jeho návštevníkov,“ vysvetlila Glevická.

Viac ako 81 percent respondentov, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu, tvorili miestni obyvatelia. Až 59 percent zúčastnených uviedlo, že najväčšiu hodnotu má pre nich príroda a prírodné prvky, pozitívne hodnotili aj množstvo miestnej zelene, ktorú by chceli rozšíriť a zlepšiť jej starostlivosť najmä vo vytypovaných miestach.

Ide napríklad o severný cíp jazera pri poliklinike, kde sa najmä v neupravovanom a prehustenom poraste často hromadí odpad. Takéto miesta chceme v rámci obnovy upravovať a zabezpečiť prevenciu primeranou starostlivosťou o už existujúcu a aj novovzniknutú zeleň,“ doplnila hovorkyňa.

PEŠIE PREPOJENIE BREHOV

Obyvateľom chýba tiež pešie prepojenie brehov či možnosť prechádzky okolo celého obvodu. „Úpravou brehov zlepšíme požadovaný prístup k vode a znížime tým bariérovosť pre ľudí s rôznymi obmedzeniami pohybu, bližší kontakt s vodou môže ponúknuť mólo alebo lávka,“ približuje plánované zmeny Glevická.

Ľudia nie sú spokojní ani so stavom chodníkov, ktorý je napriek revitalizácii v roku 2017 v neuspokojivom stave. „Výmenou vhodnejších povrchov odstránime premáčanie či bahnenie, čo spríjemní pohybovú kvalitu chodcom aj športovcom,“ dodala.

Ďalším problémom lokality sú skryté miesta v okolí jazera, kde sa združujú ľudia popíjajúci alkohol a znečisťujúci prostredie. „S týmto spojený znížený pocit bezpečnosti zlepšíme doplnením osvetlenia v nočných hodinách,“ doplnila.

VIAC LAVIČIEK A KOŠOV

Aj keď si lavičky ľudia spájajú s rušivými aktivitami mladých, najmä vo večerných hodinách, takmer 66 percent opýtaných uviedlo, že by chcelo pri jazere viac lavičiek a odpadkových košov.

Preto doplníme mestský mobiliár, pobytové plochy a vytvoríme viac prvkov na sedenie tak, aby vyhovovali všetkým rozmanitým skupinám obyvateľstva, ktoré sa tu združujú a koexistujú,“ vysvetlila Glevická.

Ľudia chcú, aby sa miestne prírodné bohatstvo zachovalo a rozvíjalo a citlivými zásahmi zútulnila celková atmosféra miesta.

ODPORÚČANIA A PODNETY

Odporúčania a podnety z participácie, do ktorej sa zapojilo viac ako dvetisíc ľudí, architekti spracujú a premietnu do konkrétnych návrhov úprav a zmien, ktoré následne MIB predstaví verejnosti.

Obnova pri jazere Rohlík je jedným z projektov hlavného mesta a MIB Živé miesta, v rámci ktorých zlepšujú kvalitu ciest, chodníkov a verejných priestorov.

zdroj:Bratislava deň.sk 23.4.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne