Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Rezidenčné bývanie v Ivanke pri Nitre

6. 3. 2018  |  23:00

Základné informácie o projekte

Projekt „KÚRIA Ivanka pri Nitre“ je realizovaný v bývalom areáli spoločnosti CAMPRI, spol. s r.o. na Novozámockej ulici 388. Spracovateľom projektu je Architektonická kancelária Csanda – Piterka, s.r.o. Nitra.

Pojem KÚRIA (sídlo šľachty), pochádza z latinského slova curia. V Uhorsku to bolo skromnejšie vidiecke sídlo strednej a drobnej šľachty alebo mestské šľachtické sídlo.

„KÚRIA“ - dominantný objekt bývalého areálu zostane zachovaný a bude tvoriť akoby vstupnú bránu, identifikačnú známku realizovanej investície. Zároveň poskytne celému zvyšnému areálu pocit súkromia, kľudu a komfortu. Následne budú v objekte poskytované doplnkové služby.

Na pozemku o výmere 6900 m2, ktorý je priamo napojený na štátnu cestu I/64, bude vybudovaných 24 radových rodinných domov. Výstavba je rozdelená do dvoch etáp. V prvej etape sa realizuje 16 rodinných domov (SO 301 - 316), z toho jeden samostatne stojaci (SO 308).

V areáli prebieha výstavba miestnej komunikácie, chodníkov a parkovacích státí pred rodinnými domami. Vybudované budú inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, trafostanica, NN rozvody, verejné osvetlenie a možnosť napojenia na novobudovanú optickú sieť. Vznikne aj spoločný priestor – detské ihrisko a trávnaté plochy.

Najbližšie nákupné, športové a iné možnosti vyžitia ponúka mesto Nitra a Nové Zámky.

Priamo pred areálom je situovaná autobusová zastávka MHD pre oba smery.

Hlavným benefitom projektu je rezidenčné bývanie v súkromí uzatvoreného areálu, ktorý je chránený od hlavnej cesty objektom kúrie a kvalita výstavby podporená výberom moderných, progresívnych stavebných materiálov a technológií, vďaka ktorým sa dosiahne úspora prevádzkových nákladov.

 kuria2 kuria

Zdroj: http://www.byvaniekuria.sk/

Späť na Stavebníctvo aktuálne