Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

S rekonštrukciou električkovej trate pri Blumentáli čoskoro začnú, v rovnaký deň začnú premávať aj električky do Rače

3. 9. 2020  |  07:22

Dopravný podnik Bratislava (DPB) začne na budúci týždeň s rekonštrukciou električkovej trate pri Blumentáli. V rovnaký deň obnoví aj premávku električiek do Rače. Dopravný podnik o tom informuje na sociálnej sieti.

V pondelok 7. septembra spustíme električkovú dopravu na Komisárky a zároveň začneme s rekonštrukciou električkovej trate v uzle Americké námestie a Blumentál,“ uvádza DPB.

V súvislosti s tým čakajú na cestujúcich zmeny v električkovej aj autobusovej doprave. Obnovu trate na Americkom námestí za 2,85 milióna eur zhotoví spoločnosť TSS Trade, ktorá sa podieľa aj na rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej radiály.

Všetky zastávky

Električková linka 3 bude od budúceho týždňa premávať medzi zastávkami Rača, Komisárky a Petržalka, Jungmannova obojsmerne cez Vazovovu, Krížnu ulicu a Americké námestie. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova.

Linka 7 bude premávať po trase Rača, Komisárky, resp. ŽST Vinohrady cez Račiansku, Vazovovu, Krížnu, Trnavské mýto, Vajnorskú na ŽST Nové Mesto. Obslúži všetky zastávky na trase vrátane občasnej zastávky Vazovova,“ uvádza DPB.

Linka 9 bude medzi zastávkami Chatam Sófer a Ružinov, Astronomická premávať obojsmerne cez Námestie SNP, Špitálsku a Krížnu ul. Obslúži všetky zastávky na trase.

Obnovenie premávky električiek

Autobusové linky 52, 56 a 65 budú premávať po svojich bežných trasách, náhradná linka X55 po obnovení premávky električiek zanikne.

Linky 31 a 94 budú premávať na náhradnú konečnú zastávku Blumentál na Vazovovej ulici. Následne pokračujú priamo po Vazovovej ulici na zastávku Vazovova (spoločnú s linkami 3 a 7), na Krížnu ulicu a zastávku Americké námestie, na zastávku Kollárovo námestie, kde sa napoja na svoje trasy vrátane obslúženia zastávky Kollárovo námestie na Námestie 1. mája,“ informuje DPB.

Linky 39 a N55 v smere Súhvezdná/Na pántoch po obslúžení zastávky Kollárovo námestie pokračujú priamo po ulici Námestie Slobody a Mýtnej vpravo na Vazovovu ulicu, kde obslúžia zastávku Blumentál v náhradnej polohe pred križovatkou s Radlinského ulicou, následne pokračujú vľavo na Radlinského ulicu a od zastávky Račianske mýto po riadnych trasách. „V smere Cintorín Slávičie údolie/Hlavná stanica premávajú bez zmeny,“ uzatvára DPB.

zdroj:Bratislava deň 3.9.2020

Späť na Stavebníctvo aktuálne