Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Salve Group pripravuje na Patrónke nové sídlo. Pridá k nemu aj byty

9. 7. 2019  |  07:11

Nový projekt pripravuje investor v lokalite, ktorá je známejšia domovou výstavbou. Nový projekt má vyrásť práve namiesto jedného z domov. Dvojica pozemkov, ktorých sa projekt týka, je zo severu a juhu ohraničená obytnými domami, z východu železničnou traťou a zo západu ulicou Pri Suchom mlyne.

Neďaleko trate

Pozemok sa pritom nachádza v ochrannom pásme železníc. Budova je navrhnutá vo vzdialenosti viac ako 20 metrov od železničnej trate. „Primárnou funkciou je vytvorenie administratívnych priestorov pre sídlo firmy investora.

Stavebným pozemkom sú dve pôvodné parcely. Na jednej z nich v súčasnosti stojí starý rodinný dom, ktorý je predmetom samostatného konania o odstránení stavby,“ píše investor v podkladoch. Pozemok je mierne svahovitý so stúpaním smerom do hĺbky pozemku. Medzi prednou a zadnou časťou pozemku je výškový rozdiel asi štyri metre.

Samotný objekt má mať dve podzemné, dve nadzemné a tretie ustúpené podlažie. „V uličnom pohľade sú vnímateľné tri nadzemné podlažia a ustúpené podlažie,“ píše v podkladoch investor.

Na prvom podzemnom podlaží má byť umiestnená recepcia a administratívna časť. Majiteľ tu počíta s vytvorením konferenčnej miestnosti, zasadačky aj kancelárie. Na prvom až treťom nadzemnom podlaží majú byť v dvoch oddelených častiach umiestnené kancelárie, ale aj byty.

Aj byty

Celkovo má byť v projekte sedem bytových jednotiek, ktoré majú byť orientované do ulice. Budova má mať do ulice situované dva vstupy, jeden pre kancelárske priestory, druhý pre byty. Oba vstupy budú sprístupnené chodníkom pre chodcov napojeným na verejný chodník vedený popri komunikácii.

Objekt má obsluhovať garáž umiestnená na druhom podzemnom podlaží. Celkovo má vytvoriť priestor pre 25 automobilov. Zámer predkladá a pozemky vlastní akciovka Salve Group, za ktorou stojí Peter Krištofovič. Ten sa zviditeľnil aj ako spoluzakladateľ vo finančnej skupiny Arca Capital.

salve-group zdroj:Reality trend 9.7.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne