Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Sídlisko prerástlo kapacity, obec zaplatila architekta a premení ho

23. 7. 2018  |  19:22

Sídlisko prerástlo kapacity, obec zaplatila architekta a premení ho

Podobných sídlisk nájdete v slovenských mestách či väčších obciach mnoho. Vznikli ešte v minulom režime a v dnešných časoch už nestíhajú. Jednak kapacitou parkovania, ale aj prívetivosťou prostredia a možnosťami trávenia voľného času. Kým väčšina samospráv robí len kozmetické úpravy, v Jaslovských Bohuniciach si povedali, že premenu obytnej zóny urobia od podlahy.

„Sídlisko bolo vystavané v sedemdesiatych rokoch minulého storočia pre zamestnancov atómových elektrární ale aj pre skupiny špecialistov, ktorí pracovali na stavbe v rámci krajín Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,“ začína rozprávanie pre TREND Reality starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová.

Štyri roky príprav

Sídlisko, čo je oficiálny názov obytnej zóny, získala po zmene režimu do majetku obec, ktorá ho ďalej rozvíjala. V rokoch 2000 až 2004 vybudovala ďalších 96 bytov. „Inžinierske siete však zostali pôvodné. Často sa vyskytovali poruchy na splaškovej kanalizácii a vodovode, čo bol aj hlavný dôvod revitalizácie. Tak isto aj technický stav miestnych komunikácií je nevyhovujúci,“ vysvetľuje starostka a dodáva, že problémom bolo aj umiestnenie kontajnerov.

revitalizacia-sidliska-v-jaslovskych-bohuniciach-12 revitalizacia-sidliska-v-jaslovskych-bohuniciach-13

Zdroj: 23.07.2018, 05:09 | Tomáš Vašuta | © 2018 News and Media Holding // https://reality.etrend.sk/byvanie/sidlisko-prerastlo-kapacity-obec-zaplatila-architekta-a-premeni-ho.html

Späť na Stavebníctvo aktuálne