Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Skrášlenie Luníka IX sa začína, štartuje svojpomocná výstavba domov

12. 2. 2018  |  21:08

Skrášlenie Luníka IX sa začína, štartuje svojpomocná výstavba domov

Projekt zlepšenia podmienok na život obyvateľov košického sídliska Luník IX štartuje. So svojpomocnou výstavbou domov plánuje ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj začať v máji.

Cieľom spoločnej iniciatívy ETP Slovensko, mesta Košice a Mestskej časti Košice - Luník IX je zlepšenie podmienok bývania a života obyvateľov mestskej časti. Spolu so svojpomocnou výstavbou začne rásť aj vzorový dom podobný individuálnym domom, pri ktorého stavbe stavitelia získajú odborné zručnosti.

„Spoločne tak vybudujú objekt, ktorý bude slúžiť najmä ich deťom. Staviteľom budú okrem odborného pracovníka ETP nápomocní aj ďalší klienti ETP, ktorí už nadobudli pracovné a stavebné zručnosti. ETP je iniciátorom aj skrášlenia verejného prostredia vytvorením umeleckého diela, ktoré pod vedením mladého umelca vytvorí sídlisková mládež,“ hovorí PR manažérka ETP Slovensko Beáta Hybáčková.

Od konca januára 2017 umožnilo mesto podľa jej slov pracovníkom ETP Slovensko organizovanie pravidelných týždenných stretnutí v Komunitnom centre mesta Košice s klientmi z Luníka IX, ktorí sa zapojili do Sporiaceho a mikropôžičkového programu.

„Zámerom je doviesť ich k úspešnej svojpomocnej výstavbe vlastného rodinného domu s pomocou mikropôžičky ETP a prispieť k tomu, aby sa Luník IX perspektívne stal sídliskom ako ktorékoľvek iné v Košiciach,“ približuje B. Hybáčková.

Klienti z Luníka IX sa mali možnosť v októbri minulého roka osobne stretnúť so stavebníkmi z Rankoviec a pozrieť si ich svojpomocne postavené domy, čo bolo podľa B. Hybáčkovej veľmi motivačné a utvrdilo ich v presvedčení, že sen o vlastnom dome je realizovateľný.

„Kým na začiatku roka 2017 malo o projekt záujem takmer 30 rodín, vyprofilovalo sa z nich osem, ktoré si pravidelne sporili a zúčastňovali sa na aktivitách. Podmienkou získania mikropôžičky ETP, s pomocou ktorej si klient svojpomocne postaví rodinný dom, je aj pravidelné mesačné sporenie 50 eur na vlastnú vkladnú knižku,“ vysvetľuje B. Hybáčková.

„Ku koncu roka 2017 dve rodiny splnili všetky podmienky Programu bývania. ETP Slovensko následne pre nich pripravilo žiadosť adresovanú mestu Košice o prenájom mestského pozemku na sídlisku Luník IX určeného na svojpomocnú výstavbu nenáročných domov. V súčasnosti pracovníci odborných útvarov Magistrátu mesta Košice pripravujú tieto žiadosti na rokovanie mestského zastupiteľstva s návrhom na ich schválenie,“ opisuje B. Hybáčková.

navrh-noveho-modelu-sidliska-lunik-ix-3 navrh-noveho-modelu-sidliska-lunik-ix

Zdroj: 12.02.2018, 11:00 | TASR // https://reality.etrend.sk/byvanie/skraslenie-lunika-ix-sa-zacina-startuje-svojpomocna-vystavba-domov.html

Späť na Stavebníctvo aktuálne