Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Štvrť v Ružinove s bytmi, kanceláriami a obchodmi bude kresliť 11 ateliérov

29. 2. 2020  |  15:29

Zámerom súťaže je nájsť najvhodnejší architektonicko-urbanistický koncept revitalizácie územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách.

Brownfield sa má v nasledujúcich rokoch transformovať na modernú mestskú štvrť s mixom funkcií, s ponukou bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane nájomného bývania.

YIT v území ráta aj s modernými kancelárskymi a obchodnými priestormi, občianskou vybavenosťou, ako aj verejnými priestormi pre oddych.

Lokalita má podľa developer ambíciu stať sa ďalším epicentrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý sa má otvoriť smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.

Do súladu s okolitou zástavbou

Pozemky v Ružinove kúpilo YIT vlani, v minulosti sa tu vystriedalo niekoľko majiteľov, no ani jeden z veľkých plánovaných projektov sa nerealizoval. Platilo aj pre veľkolepý zámer Harbour City, ktorý pred rokmi počítal s vybudovaním nového administratívneho centra Bratislava.

Územie s výmerou zhruba 6,5 hektára je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií, a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

„Územie sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy a má tak veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Súčasné využitie areálu je v rušivom kontraste s rozvíjajúcou sa okolitou zástavbou a práve premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život,“ hovorí generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

Zadanie súťaže vyžaduje od zúčastnených ateliérov, aby v návrhu predstavili čo najlepšie funkčné hmotovo-priestorové členenie, ako aj jeho celkové zakomponovanie do okolitej súčasnej aj pripravovanej zástavby.

„Dôraz bude kladený na vytvorenie kvalitnej a trvalo udržateľnej architektúry. Zároveň budú zohľadnené aj parametre ako dopravná obslužnosť, mobilita, svetlo-technické, akustické, inžiniersko-geologické a hydrologické podmienky v predmetnom území. Pri výbere víťaza budú nemenej dôležité aj opatrenia na obnovu biodiverzity prostredia, adaptácia na klimatické zmeny, hospodárenie s vodou či cirkulárna ekonomika,“ sumarizuje developer.

Víťaza vyhlásia v máji

V procese prípravy súťaže zapojilo YIT magistrát aj mestskú časť Ružinov, ako aj špecialistov na urbanizmus a architektúru.

Vo finálovej časti súťaže sa zúčastní 11 slovenských a českých architektonických ateliérov spomedzi širšieho okruhu kvalifikovaných a oslovených.

Aktualizované o 14:12: Developer prizval ateliéry Bouda Masár architekti, Compass, DAM architekti, DKLN, Chybik+Kristof Associated Architects, Igor Palčo, Projektil Architekti, Sadovsky&Architects, Siebert+Talaš, .team ABJ + Grido Architekti a What architects.

Súťažiaci majú k dispozícii lehotu v dĺžke osem týždňov na vytvorenie návrhov, ktoré následne osobne predstavia odbornej porote. Tá má sedem členov, okrem investora v nej má zastúpenie Metropolitný inštitút Bratislavy a mestská časť Ružinov, na ktorej území nová štvrť vyrastie.

Víťazné riešenie bude zverejnené 20. mája.Developer plánuje súťažné návrhy, ktoré boli hodnotené, predstaviť aj verejnosti formou výstavy a verejnej prezentácie.

Súťaž zastrešuje Slovenská komora architektov, s ktorou YIT prvý raz spolupracovali pri príprave premeny areálu bývalej Cvernovky.

„Dobré riešenie má zohľadňovať nielen vnímanie priestoru developerom, ale aj nezávislými odborníkmi. To, že tento spôsob je účinný, dokazuje aj skutočnosť, že súčasná podoba projektu Zwirn ostala verná konceptu a kľúčovým pilierom víťazného návrhu, ktorý vzišiel práve z architektonickej súťaže,“ načrtol M. Murcko. Zwirn vzniká podľa návrhu ateliéru Compass Architekti. 

Na území Ružinova je v prípave niekoľko väčších developerských zámerov, medzi nimi premena „Hirošimy“, výstavba nového rezidenčného súboru v Prievoze, ale aj projekt mrakodrapu od Arca Capital.

yit_mlynske-nivy_sutaz2_zmensena

zdroj:Reality trend 29.2.2020

Späť na Stavebníctvo aktuálne