Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

V Bratislave by mali pribudnúť štartovacie byty pre učiteľov či zamestnancov sociálnych služieb

19. 7. 2022  |  20:08

Ako najvhodnejšie objekty samospráva vyhodnotila budovy na Ivanskej ceste a na Úderníckej ulici v Petržalke.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) odsúhlasil zámer výstavby nájomných bytov. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, byty vzniknú prestavbou existujúcich budov a slúžiť majú najmä ako startovacie byty pre učiteľov či zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

Ako najvhodnejšie objekty pre budúce nájomné byty BSK vyhodnotil budovy na Ivanskej ceste a na Úderníckej ulici v Petržalke.

Ďalšie kroky a postupy

Zámer budovania nájomných bytov už odsúhlasili župní poslanci. „Samosprávny kraj tak môže pristúpiť k predprojektovej príprave, obstaraniu projektovej dokumentácie a začatiu relevantných legislatívnych krokov a postupov,“ uviedla Forman.

Presné náklady vyčíslia v rámci vypracovanej projektovej dokumentácie. BSK plánuje využiť pre tento účel dotačný mechanizmus Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Najmenej dostupné byty

Predseda BSK Juraj Droba poznamenal, že v Bratislavskom kraji evidujú najnižšiu dostupnosť bytov na Slovensku.

Na území kraja sa priemerne ročne dokončuje 5-tisíc nových bytov, čo ale nepokrýva dopyt. Preto sme pristúpili k analýze budov vo vlastníctve župy,“ vysvetlil Droba.

Zamerali sa na tie, ktoré nie sú využívané, prípadne neplnia svoj účel a sú vhodné pre transformáciu na nájomné bývanie.

Išlo by o dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov škôl v pôsobnosti BSK, či rozšírenie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb,“ doplnil.

Blízko aj k MHD

V prípade Ivanskej cesty ide o areál Strednej odbornej školy technológií a remesiel, kde BSK investoval finančné prostriedky do rekonštrukcie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP).

Samotná budova je len čiastočne využívaná. Preto by sa mohla po rekonštrukcii využívať pre ubytovanie zamestnancov v oblasti vzdelávania alebo sociálnej oblasti, prípadne pre iné verejnoprospešné funkcie,“ ozrejmila Forman.

BSK vytipoval túto lokalitu aj z dôvodu dobrej dostupnosti mestskou hromadnou dopravou (MHD) a existujúcej infraštruktúry v blízkom okolí.

Rekonštrukciou budovy by vzniklo 58 bytových jednotiek s priemernou plochou bytu 50,7 metrov štvorcového vrátane balkóna.

Nevyužívaná budova

Druhou vytipovanou lokalitou je budova na Úderníckej ulici v Petržalke. Ide o bývalú budovu stredného odborného učilišťa strojárskeho, ktorá nie je v súčasnosti využívaná na svoj účel.

Lokalitu BSK vytipoval na základe dobrej dostupnosti MHD, ako aj existujúcej infraštruktúry, pešej dostupnosti železničnej stanice Petržalka, ale aj strategického bodu integrovanej dopravy v budúcnosti.

Práve táto lokalita prechádza transformáciou z priemyselnej zóny na rezidenčnú,“  poznamenala Forman. Ako dodala, dôležitým pozitívom je dostupnosť centra mesta.

Zámerom BSK je vybudovať tu nový bytový dom s 13 bytovými jednotkami, s priemernou úžitkovou plochou bytu 51,1 m2,“  uzavrela.

zdroj:Bratislava deň.13.6.2022

Späť na Stavebníctvo aktuálne