Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

V hlavnom meste má byť multifunkčný športový kampus. Koľko miliónov bude treba?

17. 6. 2021  |  09:03

Hlavným investorom výstavby bude Bratislavský samosprávny kraj, prispeje aj Slovenský zväz ľadového hokeja a Volejbalový klub polície Bratislava

Hlavné mesto a športovci by sa mali dočkať nového multifunkčného športového areálu. Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v piatok (11. júna) podporilo zámer jeho výstavby na okraji bratislavskej Petržalky na pozemkoch kraja s rozlohou vyše 188-tisíc štvorcových metrov. Samosprávny kraj ho plánuje vybudovať v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), Spojenou školou na Ostredkovej v Bratislave a Volejbalovým klubom polície Bratislava. Projekt má motivovať mládež k pohybu a k práci s mladými talentami.

Samosprávny kraj, podľa materiálu na rokovanie zastupiteľstva, vystupuje ako hlavný investor prostredníctvom zdrojov z Európskej únie. Zväz ľadového hokeja prispieva dvomi miliónmi eur na vybudovanie dvoch hokejových tréningových plôch ako súčasti kampusu. Volejbalový klub vstupuje do partnerstva aj finančným vkladom, a to prostredníctvom investície do multifunkčnej športovej haly pre loptové športy. Do konca tohto roka majú byť predložené návrhy riešenia zmluvných vzťahov, stavebných a ekonomických parametrov projektu.

Pozemky určené na šport

Cieľom je vybudovať moderný kampus športu a zdravia s princípmi SMART školy, informoval samosprávny kraj na svojej stránke. Týka sa to výstavby kompletnej infraštruktúry a objektov pre školu a partnerov, študijných programov, aj vybudovania verejných plôch s napojením na verejnú dopravu. Podľa predsedu kraja Juraja Drobu (SAS) ide o zaujímavý a významný projekt pre kraj. Chýbať by tam nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále chýba. „Verím, že po dobudovaní sa toto miesto stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave a športovci či verejnosť ho budú s radosťou využívať,“ povedal J. Droba.

Pozemky, kde majú stavať areál sú v územnom pláne mesta určené na šport a voľný čas a na zariadenia mestskej hromadnej a autobusovej dopravy. Je to nezastavaná plocha v blízkosti križovatky Dolnozemská – Betliarska. Územie ohraničujú ulice Betliarska a Sitnianska, Dolnozemská cesta, vozovňa Petržalka vrátane prístupovej komunikácie, miestna komunikácia k čistiarni odpadových vôd a parcely v rámci funkčnej plochy vo vlastníctve kraja.

Hokejová hala pre 400 divákov

Nový areál sa bude skladať z viacerých objektov. Tvoriť ho bude hokejová hala s dvomi ľadovými plochami a kompletným zázemím s navrhovanou otvorenou strešnou terasou a s priestorom pre 400 divákov . Súčasťou bude aj plavecká hala v dotyku s hokejovou, kde sa využije energetické prepojenie systému chladenia a vykurovania. Ráta sa s atletickým štadiónom s tribúnou, tartanovou oválnou dráhou, dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky či sektormi pre vrhačské disciplíny. Nemá chýbať multifunkčná hala s medzinárodnými parametrami pre loptové športy s kapacitou pre asi 1 200 až 1 500 návštevníkov, či plocha pre futbal.

Medzi školou a hokejovou halou je zatiaľ navrhnutý verejný priestor s vodným prvkom a stromoradím, terasami a oddychovými zónami. Pri plaveckej hale zase umiestnenie zeleného valu, ktorý slúžiť ako verejná oddychová zeleň s drobnou architektúrou, workoutovými prvkami či detskými ihriskami. Súčasťou bude aj parkovací dom s vegetačnými stenami a strechou na šport a parkovacie plochy. Celý kampus spojí s okolím Bratislavy oddelená cyklotrasa.

Hala za 80 miliónov eur

Plány na športové využitie krajských pozemkov v Petržalke nie sú novinkou. Nedospeli však do úspešného konca. Predseda BSK Vladimír Bajan v roku 2008 hľadal možnosti na výstavbu viacúčelovej haly. V tom čase žilo hlavné mesto hľadaním lokality pre štadión pre hokejový svetový šampionát. Magistrát v júni v tom istom roku ponúkol rezortu školstva a SZĽH a zúčastneným možnosť usporiadať Majstrovstvá sveta 2011 na rekonštruovanom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Krajské zastupiteľstvo odsúhlasilo financie na kúpu pozemku v Petržalke na výstavbu haly na hokejový šampionát.

Halu mala postaviť spoločnosť Danube Aréna, ktorá vznikla v roku 2008, tá ale v roku 2012 vstúpila nakoniec do likvidácie. Podľa vtedajších informácií agentúry SITA si dal kraj vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti u fínskej firmy Jokerit HC OY, ktorá bola poradcom aj pri výstavbe pražskej Sazka Areny. Podľa štúdie by mali byť celkové náklady na projekt maximálne 80 miliónov eur. Hala mala mať kapacitu 12-tisíc sedadiel pre hokejové podujatia, 15-tisíc miest pre organizovanie koncertov. Ročne sa v nej malo uskutočniť približne sto podujatí a ročná návštevnosť mala byť 625-tisíc ľudí.

Športoviská riešia Košice aj Banská Bystrica

Nielen nedostatok bytov ale aj kvalitných športovísk je typické pre Bratislavu a krajské mestá. Košice a Banská Bystrica sa snažia podobnú situáciu riešiť tiež. Košický samosprávny kraj v máji oznámil, že po neúspešných rokovaniach s mestom Košice začal s prípravou architektonickej štúdie tréningovej hokejovej haly na vlastných pozemkoch. Štúdia má ukázať, ako by mala hala vyzerať a aké parametre by mala spĺňať, aby vyhovovala aj podmienkam SZĽH, ktorý na jej výstavbu poskytol kraju časť financií. V Banskej Bystrici stavia mestská samospráva mládežnícky futbalový štadión a reprezentant Marek Hamšík pripravuje tréningové centrum futbalovej akadémie.

zdroj.Reality trend 17.6.2021 

Späť na Stavebníctvo aktuálne