Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

V Ružinove pripravujú projekt Vlčie maky. Prinesie 147 bytov aj obchody

11. 2. 2019  |  06:05

V odľahlejšej časti Prievozu smerom k Slovnaftskej ulici a Malému Dunaju majú nové byty a apartmány spolu s ďalšími objektmi vyrásť na ploche vyše 12-tisíc štvorcových metrov.

Riešené územie je v súčasnosti nezastavanou plochou, z východu ho ohraničuje ulica Domové role a orná pôda, zo západu a severu záhrady a z južnej strany areály menších priemyselných podnikov, kde sú sklady aj plochy pre parkovanie nákladných áut.

Popri bytoch aj výroba a služby

V pripravovanom projekte developer navrhol 12 objektov, z ktorých sú tri polyfunkčné objekty s dominantnou funkciou bývania.

Pozrite si vizualizácie projektu Vlčie maky

Domy sa podľa vizualizácie odlišujú veľkosťou, všetky tri však majú rovnakú výšku 18,5 metra s piatimi nadzemnými podlažiami a šiestym ustupujúcim.

Prízemie domov je zo severnej strany skosené, čím sa vytvára krytý priestor vstupu. V prvých dvoch domoch majú byť na prvom nadzemnom podlaží apartmány a na ostatných podlažiach byty. V prípade tretieho domu sa počíta iba s apartmánmi.

Celkovo má byť v projekte podľa predloženého zámeru 100 bytov a 47 apartmánov. Najväčší podiel tvoria byty do 60 m2, ktorých bude 76. Bytov do 90 m2 je 16, najväčších nad 90 m2 osem.

Prvé dva bytové domy budú stáť na spoločnej podstave suterénu, kde bude umiestnená podzemná garáž. V nej developer naplánoval 105 parkovacích miest. Ďalších 159 miest má byť na teréne.

Do priestorov podzemnej parkovacej garáže sa bude vchádzať jedným vstupom zo severného okraja územia. V podzemnej časti bude okrem parkovania aj technického zázemie a skladové priestory.

V projekte je ďalších deväť objektov, z toho päť je určených na funkciu obchodu a služieb. Ide o dvojpodlažné domy s výškou atiky 7,5 metra.

Posledné štyri obekty sú jednopodlažné haly, takisto siahajúce do výšky 7,5 metra. Tieto objekty sú určené pre výrobné a nevýrobné služby. Podľa developera má ísť o nerušivú výrobu, ktorá nebude mať negatívny vplyv na kvalitu bývania.

„Architektonický výraz a hmotovopriestorové riešenie navrhovanej činnosti zachováva charakteristiku mestského prostredia, riešením nadväzuje na susedné areály malých priemyselných podnikov a rešpektuje zástavbu v danom území,“ charakterizuje zámer investor.

Za 16 miliónov

V okolí jednotlivých objektov sa vysadí zeleň, jej rozdielny rozsah je aj dôvodom dvoch variantov predloženého zámeru. V strede územia je nakreslená komunikácia, ktorá projekt „predelí“ na časť s bytovými domami a časť s obchodmi a výrobou. Jeden z objektov obchodu a služieb je aj na strane bytových domov, má netypický trojuholníkový tvar so zaobleným vrcholom.

Dopravne sa projekt napojí na ulici Domové role, ktorá pokračuje na Slovnaftskú, kde sa nachádza aj zastávka MHD. V opačnom smere je napojenie na Parkovú ulicu. Ďalej smerom po Slovnaftskej ulici sa realizuje aj momentálne najväčší developerský projekt v tejto mestskej časti – Nový Ružinov.

Investor by chcel začať projekt Vlčie maky realizovať v roku 2020, s dokončením počíta v roku 2022. Odhadovaná investícia predstavuje 16 miliónov eur.

Spoločnosť Elite Holding v Ružinove v minulosti realizovala kancelársku budovu 4in. Pri nej chcela stavať aj parkovací dom a revitalizovať námestie na Ulici Ivana Horvátha, so zámerom, ktorý prešiel cez posudzovanie EIA, však nesúhlasili obyvatelia a obrátili sa na súd. vlči maky2

zdroj: Martin Poláš | © 2019 News and Media Holding

Späť na Stavebníctvo aktuálne