Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

V Senci kreslia jeden z najväčších realitných projektov za ostatné roky

24. 8. 2018  |  13:02

V Senci kreslia jeden z najväčších realitných projektov za ostatné roky

V Senci sa chystá jeden z najväčších realitných projektov za ostatné roky. Spoločnosť Atops bývanie predložila úradom zámer s pracovným názvom Nová Tehelňa Senec. Jeho ambíciou je vytvoriť nový rezidenčný komplex, ktorý poskytne tri stovky bytových jednotiek či materskú školu.

Projekt vyrastá na severnej strane mesta. Spoločnosť už pred troma rokmi spustila predaj pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu. Developer už vtedy avizoval, že ďalšou etapou bude výstavba domov a bytov v jeho réžii.

Rozvojová lokalita

Ako už názov napovedá, rezidenčný komplex vyrastá v areáli, v ktorom kedysi sídlila tehelňa. Pozemky sú dnes nevyužívané, keď sú zo severu ohraničené spomínanou prvou fázou projektu, z východu čerpacou stanicou a cestou, z juhu rozvojovou oblasťou, kde sa pripravuje ďalšia výstavba a zo západu záhradkárskou kolóniou a ornou pôdou.

podoba-projektu-nova-tehelna-2 podoba-projektu-nova-tehelna-4

Zdroj: 24.08.2018, 05:01 | Tomáš Vašuta | © 2018 News and Media Holding // https://reality.etrend.sk/byvanie/v-senci-kreslia-jeden-z-najvacsich-realitnych-projektov-za-ostatne-roky.html

Späť na Stavebníctvo aktuálne