Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Vedľa nemocnice na Kramároch vyrastá projekt Raj centrum

31. 7. 2018  |  19:00

Vedľa nemocnice na Kramároch vyrastá projekt Raj centrum

Na Kramároch vzniká nový polyfunkčný projekt. Už niekoľko týždňov sa realizujú stavebné a prípravné práce komplexu Raj centrum v tesnom susedstve Nemocnice akademika Ladislava Dérera. Ich výsledkom má byť projekt, ktorý ponúkne wellness či ubytovacie služby.

Nový projekt vzniká na pozemkoch, ktoré sú zo severnej strany ohraničené Limbovou ulicou, zo západnej a južnej strany areálom nemocnice a z východu Stromovou ulicou. Komplex má vzniknúť prístavbou, prestavbou a nadstavbou existujúcej administratívnej budovy, ktorá mala jedno podzemné, tri nadzemné a jedno ustúpené podlažie.

Wellness aj ubytovanie

„V rámci stavebných prác bude pôvodné štvrté ustúpené podlažie pristavené na plnohodnotné podlažie a bude vybudované piate ustupujúce podlažie s novou strešnou konštrukciou plochej strechy s centrálnym svetlíkom,“ píše sa v zámere, ktorý predložil investor miestnym úradom.

Pôvodnú administratívnu funkciu má vystriedať polyfunkcia.

pozemky-na-ktorych-ma-vyrast-projekt-raj-centrum-4 pozemky-na-ktorych-ma-vyrast-projekt-raj-centrum-2

Zdroj: 31.07.2018, 13:40 | Tomáš Vašuta | © 2018 News and Media Holding // https://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/vedla-nemocnice-na-kramaroch-vyrasta-projekt-raj-centrum.html

Späť na Stavebníctvo aktuálne