Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Veľký prehľad lepiacich mált na dlažby z prírodného kameňa

1. 2. 2020  |  13:31

Na lepenie dlažby v exteriéri sa odporúča použiť pružné lepiace malty minimálne triedy C2S1. Okrem vhodného lepidla je potrebné navrhnúť správne aj celú skladbu vrstiev pod dlažbou, či už zo statického, alebo z tepelnotechnického hľadiska.Pri lepení dlažby v exteriéri je ďalej dôležité zabezpečiť, aby na povrchu dlažby neostávala stáť voda, teda aby bol podklad správne vyspádovaný (2 až 3 % spád). Tým sa obmedzí vznik škôd spôsobených mrazom.>Pozor na nadmernú vlhkosť Pri

lepení na vhodne pripravený podklad je potrebné zabrániť nadmernému

vnikaniu vlhkosti do dlažby, keďže vlhkosť zapríčiňuje tvorbu výkvetov

na jej povrchu. Výkvety vznikajú z vápna, ktoré sa pri tuhnutí cementu

mení na hydroxid vápenatý.Ten potom pri reakcii s uhlíkatými zlúčeninami obsiahnutými vo vzduchu a vode vytvorí na povrchu kameňa ťažko rozpustný uhličitan vápenatý. Preto je vhodné použiť lepiace malty s obsahom trasového cementu a rýchlotuhnúce malty. Na lepenie bieleho mramoru či sklenej mozaiky sú určené biele lepiace malty – pri ich použití totiž nepresvitá lepiace lôžko.

<p>Prírodný kameň sa odporúča aj vhodne impregnovať, vždy v súlade

s pokynmi výrobcu. Do pórov prírodného kameňa môžu totiž prenikať spolu

s vodou aj drobné častice, ktoré menia jeho sfarbenie alebo spôsobujú

vznik nežiaducich škvŕn.


Vlastnosti

Tenkovrstvová flexibilná suchá lepiaca zmes s bielym cementom triedy

C2TES1 podľa normy STN EN 12004. Vodoodolná, mrazuvzdorná, hydraulicky

tvrdnúca zušľachtená lepiaca malta so zníženým sklzom (T) a predĺženým

zavädnutím (E). Určená na kladenie mramoru, žuly a iných

prírodných/umelých kameňov, mozaiky zo skla a keramiky, gresu

a keramického obkladu alebo dlažby. Vhodná aj na podlahové vykurovanie.

Do exteriéru aj interiéru, na vodorovné alebo zvislé plochy. Vhodná aj

na použitie do potravinových prevádzok


 Približne 3 kg/Balenie> Papierové vrece, 25 kg


Orientačná cena18,30 €/25 kg (

Vysokoflexibilné cementové lepidlo triedy C2TES1 so zvýšenou

prídržnosťou a vysokou odolnosťou proti výkvetom. Je vhodné na lepenie

keramických obkladových prvkov – všetkých typov keramických obkladov

a dlažieb vrátane materiálov s extrémne nízkou nasiakavosťou (menšou ako

0,5 %) a dosiek z prírodného kameňa. Určené do vnútorného aj

vonkajšieho prostredia, na bežné aj problematické podklady. Vynikajúce

na podklady, pri ktorých dochádza k rozmerovým zmenám v dôsledku veľkého

tepelného pnutia (napr. vykurované podlahy do teploty +70 °C alebo

slnečné terasy). Používa sa v priestoroch trvale zaťažených vodou.

Vhodné na dlažby zaťažované prejazdom osobných automobilov,

vysokozdvižných vozíkov a pod. Možné použiť na ťažko obkladateľné

podklady. Znížený sklz a predĺžený tzv. otvorený čas, vysoká stálosť

a pevnosť, mrazuvzdornosť a vysoká flexibilita.

Špeciálne deformovateľné rýchlotvrdnúce cementové lepidlo so zníženým

sklzom triedy C2FT S1 na tenkovrstvové a strednovrstvové lepenie (do

približne 10 mm) obkladových prvkov z keramiky (napr. terakota, gres,

tzv. klinker tehly, kamenina, dlažba typu cotto a keramická mozaika),

prírodného kameňa a betónu na vodorovné a zvislé konštrukcie. Vhodné do

interiéru a exteriéru. Určené na lepenie malých, stredných a veľkých

formátov aj na deformovateľných miestach a miestach vystavených

náročnejším prevádzkovým podmienkam.

Spotreba Približne 2 až 5 kg Papierové vrece, 23 kgRýchlotuhnúca pružná vysokoušľachtilá prášková lepiaca malta,

kryštalicky viažuca, vhodná na lepenie obkladov a dlažieb do maltového

lôžka až do hrúbky vrstvy 20 mm. Odolná proti vode a mrazu. Výrazne

znižuje riziko tvorby vápenných výkvetov. Na použitie v interiéri

a exteriéri, na lepenie keramických obkladov a dlažieb, platní

z prírodného kameňa a jemnej kameniny, a to aj pri zvýšenom statickom

a tepelnom zaťažení. Hrúbka maltového lôžka od 4 do 20 mm. Veľmi vhodná

na lepenie obkladu na obklad, na lepenie veľkoformátových prvkov,

prírodného kameňa, platní z tvrdej peny a zosilňujúcich tkanín. Trieda

kvality podľa STN EN 12004: C2 FT S1.

Špeciálna rýchlotuhnúca strednovrstvová malta s obsahom trasového

cementu na kladenie prírodného a opracovaného kameňa a na vyrovnanie

nerovných podkladov pod obklady a dlažby. Na vykurované potery, na

balkóny a terasy, do hál a priemyselných stavieb. Rýchlo tuhne a tvrdne,

a tým redukuje prevlhnutie prírodného kameňa pri aplikácii a zabraňuje

tvorbe výkvetov. Lepené obklady sú pochôdzne a škárovateľné už po

približne 6 hodinách a plne zaťažiteľné po približne 1 dni. Hrúbka

vrstvy 5 až 40 mm. V sivej a v bielej farbe. Klasifikácia C2F podľa

EN 12004.

Flexibilné lepidlo s patentovanou technológiou Flextec® určené na

lepenie keramických obkladov, dlažby, dosiek z mramoru a prírodného

kameňa, ostropálených tehál (tzv. klinkerov), drevotrieskových dosiek,

porcelánu, sklenenej mozaiky atď. Je vhodné aj na lepenie tvrdených

obkladových dosiek, tepelno- a zvukovoizolačných dosiek, dekoračných

a sendvičových dosiek z kompozitných materiálov. Na použitie v interiéri

aj exteriéri. Mimoriadne elastické a pevné spojenie so všetkými

kritickými podkladmi. Na okamžité použitie bez potreby miešania.strong>Spotreba/strong Približne 1,5 až 3,4 kg(v závislosti od typu obkladu) Plastová nádoba, 8 kg

strongOrientačná cena</strong83,70 €/8 kg

 

02kamen_095-768x524-1

Späť na Stavebníctvo aktuálne