Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Vežiak Ister Tower je o krok bližšie k realizovaniu, prešiel posudzovaním vplyvov na životné prostredie

30. 11. 2018  |  21:23

Ako uvádza samotný investor, Ister Tower bude umiestnený v atraktívnej lokalite, ktorá je predurčená na výstavbu. Projekt zmení a dotvorí pôvodnú industriálnu zónu na modernú súčasť centra Starého Mesta, pričom využije potenciál a možnosti downtownu.

„Nová časť centra Bratislavy prinesie všetky výhody, ktoré ponúka mestský život. Projekt sa nachádza najbližšie k rieke Dunaj. Projekt je zasadený do vizuálne exponovaného priestoru „viditeľného“ zo všetkých hlavných ťahov a pritom jednoducho napojeného na dopravnú infraštruktúru mesta,“ uviedol investor.

Ako ďalej informoval developer, nosnou časťou projektu je rezidenčná časť, pričom plošne menej rozsiahlymi, no dôležitými časťami projektu je tiež hotel, apartmány, ako aj administratívne a obchodné priestory.

„Statická doprava je navrhovaná v podzemných podlažiach budov. Pri celkovej výmere 10.256 metrov štvorcových pozemku je dostatočne veľký na vytvorenie samostatného funkčného mestského bloku v tvare nepravidelného trojuholníka. Pozemok je posledným voľný pozemok adekvátnej veľkosti v danej lokalite,“ napísal investor.

Ako uvádza samotný investor, Ister Tower bude umiestnený v atraktívnej lokalite, ktorá je predurčená na výstavbu. Projekt zmení a dotvorí pôvodnú industriálnu zónu na modernú súčasť centra Starého Mesta, pričom využije potenciál a možnosti downtownu.

„Nová časť centra Bratislavy prinesie všetky výhody, ktoré ponúka mestský život. Projekt sa nachádza najbližšie k rieke Dunaj. Projekt je zasadený do vizuálne exponovaného priestoru „viditeľného“ zo všetkých hlavných ťahov a pritom jednoducho napojeného na dopravnú infraštruktúru mesta,“ uviedol investor.

Ako ďalej informoval developer, nosnou časťou projektu je rezidenčná časť, pričom plošne menej rozsiahlymi, no dôležitými časťami projektu je tiež hotel, apartmány, ako aj administratívne a obchodné priestory.

„Statická doprava je navrhovaná v podzemných podlažiach budov. Pri celkovej výmere 10.256 metrov štvorcových pozemku je dostatočne veľký na vytvorenie samostatného funkčného mestského bloku v tvare nepravidelného trojuholníka. Pozemok je posledným voľný pozemok adekvátnej veľkosti v danej lokalite,“ napísal investor.

zdroj 

Späť na Stavebníctvo aktuálne