Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Vozovňu Jurajov dvor začali opäť modernizovať, súvisí to s obnovou vozidlového parku

4. 9. 2017  |  18:59

Vozovňu Jurajov dvor začali opäť modernizovať, súvisí to s obnovou vozidlového parku

V uplynulých dňoch začal Dopravný podnik Bratislava, a. s., (DPB) s realizáciou druhej etapy modernizácie. V rámci nej vybuduje DPB niekoľko nových objektov.

„V súvislosti s obnovou vozidlového parku DPB, a. s., kedy pribudlo 120 nových trolejbusov (kompletne vymenený celý vozidlový park trolejbusov) a 60 nových električiek, vznikli aj nové nároky na ich prevádzku a údržbu. Ide o 2. etapu modernizácie depa Jurajov dvor, ktorá nadväzuje na 1. etapu modernizácie realizovanú v roku 2015,“ uviedla pre BratislavaDen.sk hovorkyňa DPB Adriana Volfová.

V rámci 2. etapy modernizácie vybuduje Dopravný podnik Bratislava viacero nových objektov. Pôjde o výstavbu nových odstavných plôch pre trolejbusy, novej výpravne trolejbusov a výstavbu novej nastavovacej a skúšobnej haly električiek.

Nové nároky na prevádzku a údržbu vozidiel vznikli v súvislosti s obnovou vozidlového parku. „Napríklad vytvorenie novej technickej základne pre odstavovanie trolejbusového parku vozidiel, ktoré budú vypravované z tejto vozovne. Pre riadenie prevádzky trolejbusov sa zrealizuje objekt výpravne trolejbusov, v ktorom budú umiestnené aj šatne, umyvárne, WC pre prevádzkový personál (vodičov) trolejbusov umiestnených v areáli Jurajov dvor. Ďalšou požiadavkou vyplývajúcou z projektu obnovy vozového parku električiek je výstavba objektu nastavovacej a skúšobnej haly – linky pre údržbu nových nízkopodlažných električiek,“ uviedla Volfová.

Druhá etapa prác by mala byť ukončená v máju budúceho roka. Rovnako ako pri prvej etape práce vykoná spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. Modernizácia je financovaná predovšetkým z prostriedkov EÚ. Náklady predstavujú takmer 8 miliónov eur. Modernizácia sa žiadnym spôsobom nedotkne cestujúcej verejnosti.

Zdroj: 4. septembra 2017 15:10 \\ http://bratislavaden.sk/vozovnu-jurajov-dvor-zacali-opat-modernizovat-suvisi-obnovou-vozidloveho-parku/

Späť na Stavebníctvo aktuálne