Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Výstavba športovo-rekreačného areálu Biskupická lagúna sa odkladá

15. 4. 2021  |  20:36

Ešte vlani mali v Podunajských Biskupiciach začať budovať pláž, namiesto toho sa tam stále ťaží štrkopiesok.

Výstavba športovo-rekreačného areálu v časti Podunajské Biskupice sa naďalej odkladá.

Ako informuje spravodajský portál Webnoviny.sk, ešte vlani mali v Podunajských Biskupiciach začať budovať pláž, namiesto toho sa tam stále ťaží štrkopiesok.

NÁJOMNÁ ZMLUVA

Zmeniť lokalitu na športovo-rekreačnú oblasť sa ešte v roku 2011 zaviazala spoločnosť Sehring Bratislava, ktorá tam prebrala ťažbu po miestnom poľnohospodárskom družstve.

Spoločnosť s mestskou časťou podpísala nájomnú zmluvu na základe verejnej obchodnej súťaže.

Jej víťazom sa stala aj vďaka návrhu, ktorý obsahoval podnikateľský zámer vybudovať na 35 hektárovom pozemku tzv. Biskupickú lagúnu.

MALI UKONČIŤ ŤAŽBU

Má ísť o športovo-rekreačný areál, ktorý sa mal podľa posledných dostupných informácií budovať v dvoch etapách. V rámci prvej, v roku 2020, mala spoločnosť na mieste ukončiť ťažbu a začať upravovať územie.

Vzniknúť tu mala pláž z vyťaženého štrkopiesku, zeleň, gastronomické stánky a plochy pre športovanie. Počas druhej etapy mala vzniknúť vodná plocha a chatové a záhradkárske osady.

PREDĹŽENIE NÁJMU

Spoločnosť však ešte v roku 2019 požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy a zastupiteľstvo mestskej časti to schválilo.

Doba nájmu sa predĺžila na obdobie od 1. októbra 2021 do 30. septembra 2029,“ uviedla pre Webnoviny.sk hovorkyňa Podunajských Biskupíc Martina Frőhlich Činovská.

zdroj:Bratislava deň15.4.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne