Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Využití BIM na příkladu projektu nemocnice Náchod

8. 11. 2019  |  08:15

Při reálném nasazení technologie BIM při facility managementu klesly klientům náklady na provoz a údržbu až o 30 procent. Tyto procentuální údaje, tedy poměr mezi investicí a provozními náklady, vycházejí ze zkušeností ateliéru JIKA-CZ a jeho klientů. Na příkladu Oblastní nemocnice Náchod lze ukázat zpracování BIM projektu pro účely stavby, zvláště v části technického zařízení budov.

Proces modernizace Oblastní nemocnice Náchod započal v roce 2018 podle projektové dokumentace z roku 2015. První krůčky projektu proběhly pod taktovkou ateliéru OBERMEYER HELIKA, a. s., finální podoba, optimalizovaná na aktuální potřeby oblastní nemocnice, byla dokončena v roce 2015 ateliérem JIKA-CZ, s. r. o. Obnova nemocnice je řešena výstavbou nových pavilonů v konstrukčním systému beztrámového velkorozponového skeletu, a to v devíti patrech. V areálu nemocnice je nyní ve výstavbě první větší moderně řešený pavilon se stavebními náklady 1,45 miliardy korun a dalšími nutnými investicemi do medicínských technologií ve výši 0,5 miliardy korun. Ateliér JIKA-CZ v rámci své činnosti optimalizoval původní investiční záměr z pěti miliard na 2,5 miliardy korun, přičemž zachoval kompletní funkčnost nemocnice po dobu realizace a výsledné řešení vykrývá potřeby nemocnice ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

bim2 

zdroj:stavebnictvi3000.cz 8.11.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne