Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Z Domu dětí a mládeže bude po rekonstrukci perla telčského náměstí

8. 9. 2019  |  19:59

Veškeré aktivity domova dětí se už přesunuly do Základní školy Masarykova, kde budou po celý tento školní rok fungovat kroužky. Dům na náměstí ještě poskytl zázemí pořadatelům festivalu Prázdniny v Telči a nyní už je zcela prázdný. Minulý týden byla budova předána stavbařům a na památkově chráněném domě se začalo pracovat.

„V rámci projektu dojde k celkové obnově celého objektu včetně veškerých inženýrských sítí. Dojde i ke změně dispozic budovy jak pro kroužky, tak i v její administrativní části. Zcela nově budou využity podkrovní a sklepní prostory. Je tam úžasná velká půda, vzniknou tam sály. Součástí projektu je i nové vybavení některých místností,“ uvedl starosta Roman Fabeš.

Žáci Domu dětí a mládeže se po rekonstrukci budou moci těšit na nový divadelní sál, upravené zkušebny pro taneční a pohybové aktivity a nové zázemí pro činnost dalších kroužků. V přízemí a sklepních prostorách pak vznikne stálá expozice o historii budovy, ale i prostor pro menší výstavy.

Přáním vedení města je napojení středověkého sklepení v domě dětí na stávající trasu telčského podzemí. „Uvidíme, zda to bude technicky možné,“ dodává starosta.

Prvních 200 metrů podzemního labyrintu, který je pod základní uměleckou školou, město zpřístupnilo před pěti lety. V něm je muzeum přibližující historii Telče pomocí digitální technologie. Náklady celé rekonstrukce domu jsou šestadvacet milionů korun a hotovo by mělo být do konce srpna příštího roku. Vše je termínově nastaveno tak, aby se dům dětí příští rok v září přestěhoval zpět ze školy do zrekonstruovaných prostor. A od října už by měly všechny kroužky začít fungovat v novém.

Budova je součástí historického jádra města, které je mezi památkami UNESCO. Na rekonstrukci dostalo město evropskou dotaci. Obnovu dostala na starosti firma Starkon.

Vzácně dochované náměstí

Úpravy se nebudou týkat historických konstrukcí domu, ale novějších vestaveb, včetně inženýrských sítí. V některých částech je podle starosty potřeba zlepšit statiku. Kroužky telčského domu dětí navštěvovalo minulý školní rok přes osm stovek dětí.

Telčské náměstí vroubené malebnými domy se štíty a podloubími odpovídá svým rozsahem přibližně stavu při založení města.

Tehdy to byly domy s charakteristickými rozměry. Jejich šířka směrem do náměstí byla osm až deset metrů, hloubka okolo třiceti metrů. Vstupovalo se většinou do klenuté předsíně – mázhausu. Z tohoto prostoru, který původně sloužil řemeslné výrobě, obchodu či prodeji piva, se vcházelo po schodech do patra a do sklepů a tunelem do dvora.

V polovině patnáctého století bylo k většině domů na náměstí představěno podloubí. Arkády, fasády a štíty byly utvářeny individuálně, některá průčelí však byla v dalších stoletích přestavována, takže renesanční charakter si zachovala pouze část z nich. Většina fasád a štítů nese znaky baroka, některé i slohů pozdějších.

centrumpre deti zdroj:Idnes.cz 8.9.2019

Späť na Stavebníctvo aktuálne