Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Železničná doprava bude súčasťou plánu obnovy, tvrdí ministerstvo

10. 2. 2021  |  15:40

Modernizácia železničnej dopravy bude súčasťou plánu obnovy a odolnosti. Poradca ministra dopravy a výstavby pre komunikáciu Ivan Rudolf to uviedol v reakcii na vyjadrenia predsedu Výboru pre európske záležitosti Tomáša Valášeka na sociálnej sieti o tom, že sa má na úkor modernizácie železníc podporiť z európskych financií, konkrétne z plánu obnovy, dobudovanie siete nabíjacích staníc na elektromobily.

Rezort dopravy podľa Rudolfa intenzívne a v súlade s aktuálnymi politickými dohodami pracuje na príprave reforiem a zároveň konkrétnych investícií v sektore železničnej dopravy.

Podľa aktualizácie európskych nariadení potom navrhne projekty na financovanie z jednotlivých finančných balíčkov. „Či už je to plán obnovy, Nástroj na prepojenie Európy alebo nový Operačný program Slovensko," dodal Rudolf pre agentúru SITA.

Peniaze chcú využiť zmysluplne

Medzi uvažované projekty do zásobníka plánu obnovy z dielne ministerstva dopravy patria modernizácie tratí spojené so zvyšovaním rýchlosti na piatom koridore, napríklad modernizácia železničného uzla Žilina.

Takisto chce rezort podporiť bezpečnosť prostredníctvom dispečerizácie tratí na ostatných tratiach, ktoré sú súčasťou európskych TEN-T koridorov. Ďalšou skupinou sú projekty zamerané na elektrifikáciu železničnej trate, ale aj nákup koľajových vozidiel, a to buď elektrických jednotiek, ale aj s vodíkovým pohonom.

„Ako už bolo naznačené, financovať železničné projekty je a bude možné aj z viacerých európskych nástrojov a ministerstvo dopravy sa na tieto možnosti veľmi zodpovedne pripravuje tak, aby bolo zmysluplne využité každé euro, ktoré je k dispozícii," zdôraznil Rudolf.

S investíciami počítali od začiatku

Rezort financií reagoval, že plán obnovy už od začiatku počítal s investíciami do modernizácie železničnej infraštruktúry, ako aj do podpory rozvoja nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily.

„Zamýšľané alokácie pre obe priority vychádzajú z reálne identifikovaných investičných potrieb pri zohľadnení financovateľnosti a uskutočniteľnosti jednotlivých investícií v rámci časového horizontu plánu obnovy, ako aj pri zohľadnení efektívnosti opatrení a ich príspevku ku celkovým cieľom plánu a ku klimatickej a digitálnej transformácii," priblížilo ministerstvo.

Nemožno teda podľa neho povedať, že by investície do rozvoja infraštruktúry pre elektromobilitu boli na úkor investícií do železníc.

„V súčasnosti ešte nie sú finálne uzavreté finančné alokácie pre jednotlivé opatrenia, preto nemôžeme v tejto chvíli potvrdiť, koľko prostriedkov bude presne vyčlenených na železnice a koľko na infraštruktúru pre elektromobilitu," uzavrel rezort.

zdroj:Bratislava deň 10.2.2021

Späť na Stavebníctvo aktuálne