Z Á K A Z K Y - - - P R O J E K T Y - - - I N V E S T Í C I E// aktuálna ONLINE databáza súkromných a verejných zákaziek a projektov

Zo športovej haly na Pasienkoch bude Národné basketbalové centrum

24. 1. 2020  |  07:45

Kabinet schválil na rekonštrukciu haly na Pasienkoch

sumu 8,5 milióna eur. Ďalších 14 miliónov eur vyčlenení na vznik

siedmich stredoškolských hokejových akadémií, ktoré vzniknú v siedmich

krajoch okrem Trenčianskeho, kde už akadémia buduje a vláda ju takisto

finančne podporila.V prípade Pasienkov odhaduje Slovenská basketbalová

asociácia (SBA) realizáciu rekonštrukcie na tri roky od získania

potrebných povolení.

„Najvážnejšou prevádzkovou témou športovej haly je

tepelné hospodárstvo, ktoré významne vstupuje do prevádzkovania objektu.

Riešením tepelného hospodárstva objektu je jeho kompletné zateplenie a

výmena okien. V kritickom pôvodnom stave sa nachádzajú všetky

elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody,“ ozrejmili investíciu

predkladatelia.

Financovanie rekonštrukcie a dostavby stavebných

objektov tvoriacich športovú halu Pasienky bude realizované

prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať Slovenská

basketbalová asociácia (SBA).

„Plánovaná dĺžka realizácie rekonštrukcie a dostavby sú tri roky od vydania príslušných povolení,“ uvádza Asociácia.Generálny sekretár SBA Andrej Kuffa takisto ocenil

príspevok vlády na revitalizáciu bratislavskej haly na Pasienkoch, z

ktorej má vzniknúť Národné basketbalové centrum.

„Pasienky budú spĺňať všetky moderné štandardy,

potrebné na organizáciu medzinárodných podujatí Medzinárodnej

basketbalovej federácie FIBA,“ priblížil.

„Súčasťou centra budú tréningová hala, kompletné

zázemie i ubytovanie internátneho typu,“ dodal o zámere vybudovať na

mieste i basketbalovú akadémiu.

Plánovanú investíciu víta aj mestská časť Nové

Mesto. Podľa starostu Rudolfa Kusého už športová hala na Pasienkoch

potrebovala prostriedky na modernizáciu dávno.

R. Kusý krok vlády ocenil. „Som rád, že po Národnom

tenisovom centre, Národnom futbalovom štadióne budú mať v Novom Meste aj

basketbalisti dôstojné podmienky na tréningy a športové podujatia,“

povedal.

Vyzdvihol, že sa nenaplnili čierne scenáre z minulých rokov, v ktorých sa objavili špekulácie o zániku športovej haly. „Bratislavčanom slúži už desiatky rokov, navštevujú ju aj stovky detí,“ dodal o ikonickej hale palubovkových športov.

pasienky

zdroj:aktualne.cz 24.1.2020

Späť na Stavebníctvo aktuálne